آشنایی با تجهیزات دندانپزشکی

یادداشتی کوتاه بر کتاب “صد روایت کوتاه از دندانپزشکی در تاریخ ایران”

یادداشتی کوتاه بر کتاب “صد روایت کوتاه از دندانپزشکی در تاریخ ایران

 

دکتر رفیع کافیه

خاطره‌نویسی در ایران و جهان سابقه‌ای طولانی دارد. معمولا کسانی اقدام به نگارش خاطرات خویش می‌کنند که کارهای مهمی انجام داده‌باشند. از قدیمی‌ترین خاطره‌نویسی‌ها می‌توان به کتاب “خاطرات سقراطی” اثر گزنفون شاگرد سقراط اشاره کرد که به فارسی هم ترجمه شده‌است.

در عصر حاضر بسیاری افراد، به ویژه سیاستمداران، به نوشتن خاطرات خود علاقه نشان داده‌اند. “خاطرات ژنرال دوگل” از جنگ جهانی دوم و جنگ فرانسه و آلمان نمونه‌ای از این خاطرات است.

بعضی خاطرات صرفا جنبه تاریخی دارند و از نظر ادبی چندان ارزشمند نیستند اما بعضی از خاطرات ضمن ارزش تاریخی، جنبه ادبی و شیوه نگارش قابل تاملی دارند.
در ایران کتاب خاطرات “حاج سیاح”، که خاطرات وی از سفر به اروپاست، از هر دو وجهه ادبی و تاریخی برخوردار است. خاطرات یحیی دولت‌آبادی به نام “حیات یحیی” نیز که شامل خاطرات خانوادگی و مسافرت به اروپاست، نمونه دیگری از خاطره‌نویسی است که واجد جنبه‌های تاریخی و ادبی می‌باشد.

خاطره‌نویسی در دوره قاجار و پهلوی از فراوانی و تنوع زیادی برخوردار است که هر یک در بردارنده اطلاعات و خاطرات روشنگر، از رویدادهای مختلف در این دوره‌ها هستند.

یادداشتی کوتاه بر کتاب “صد روایت کوتاه از دندانپزشکی در تاریخ ایران

کتاب صد روایت از دندانپزشکی در تاریخ ایران اثر دکتر سعید میرسعیدی

دکتر رفیع کافیه

خاطره‌نویسی در ایران و جهان سابقه‌ای طولانی دارد. معمولا کسانی اقدام به نگارش خاطرات خویش می‌کنند که کارهای مهمی انجام داده‌باشند. از قدیمی‌ترین خاطره‌نویسی‌ها می‌توان به کتاب “خاطرات سقراطی” اثر گزنفون شاگرد سقراط اشاره کرد که به فارسی هم ترجمه شده‌است.

در عصر حاضر بسیاری افراد، به ویژه سیاستمداران، به نوشتن خاطرات خود علاقه نشان داده‌اند. “خاطرات ژنرال دوگل” از جنگ جهانی دوم و جنگ فرانسه و آلمان نمونه‌ای از این خاطرات است.

بعضی خاطرات صرفا جنبه تاریخی دارند و از نظر ادبی چندان ارزشمند نیستند اما بعضی از خاطرات ضمن ارزش تاریخی، جنبه ادبی و شیوه نگارش قابل تاملی دارند.
در ایران کتاب خاطرات “حاج سیاح”، که خاطرات وی از سفر به اروپاست، از هر دو وجهه ادبی و تاریخی برخوردار است. خاطرات یحیی دولت‌آبادی به نام “حیات یحیی” نیز که شامل خاطرات خانوادگی و مسافرت به اروپاست، نمونه دیگری از خاطره‌نویسی است که واجد جنبه‌های تاریخی و ادبی می‌باشد.

خاطره‌نویسی در دوره قاجار و پهلوی از فراوانی و تنوع زیادی برخوردار است که هر یک در بردارنده اطلاعات و خاطرات روشنگر، از رویدادهای مختلف در این دوره‌ها هستند.

منبع:دندانه

Views All Time
Views All Time
30
Views Today
Views Today
1
0
دیدگاه‌های نوشته

18 + 3 =