تجهیزات دندانپزشکی تاج الدین

انتشار تقویم آزمون‌های دندانپزشکی سال ۱۴۰۱

انتشار تقویم آزمون‌های دندانپزشکی سال ۱۴۰۱

 

مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور تقویم آزمون‌های علوم‌پزشکی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بر این اساس تاریخ برگزاری آزمون‌های مرتبط با رشته دندان‌پزشکی در سال آینده به ترتیب زیر است:

🔹 آزمون فلوشیپ دندان‌پزشکی ۱۲ خرداد
🔹 آزمون علوم‌پایه دندان‌پزشکی ۲ تیر، ۴ شهریور و ۱۲ اسفند
🔹آزمون دستیاری دندان‌پزشکی ۳۰ تیر
🔹آزمون ملی دندان‌پزشکی ۱۳ مرداد و ۱۵ دی
🔹 آزمون ارتقاء و بورد دندان‌پزشکی ۲۷ مرداد

انتشار تقویم آزمون‌های دندانپزشکی سال ۱۴۰۱

انتشار تقویم آزمون‌های دندانپزشکی سال ۱۴۰۱

منبع:دندانه

0
دیدگاه‌های نوشته

3 × 3 =