بخار ساز اولتراسونک

ضدعفونی کننده محیط به روش اولتراسونیک (بخار سرد)